Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής  και μάσησης-κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.

Η Λογοθεραπεία έχει σκοπό την ομαλή ανάπτυξη της λεκτικής και μη λεκτικής  επικοινωνίας, την παραγωγή λόγου-ομιλίας και την καθαρότητα άρθρωσης, τη σωστή χρήση της φωνής και την ομαλή λειτουργία μάσησης και κατάποσης.

Διαταραχές με τις οποίες ασχολείται και αντιμετωπίζει η Λογοθεραπεία:

 • Διαταραχές άρθρωσης και φωνολογίας
 • Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας(ταχυλαλία, τραυλισμός)
 • Διαταραχές φώνησης (αφωνία, δυσφωνίες, ρινολαλίες)
 • Γραμματικές/συντακτικές δυσκολίες
 • Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία)
 • Διάσπαση προσοχής, δυσκολία συγκέντρωσης, υπερκινητικότητα
 • Έλλειψη λεξιλογίου
 • ΔΑΦ – Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
 • Καθυστέρηση λόγου και Ειδικές γλωσσικές διαταραχές
 • Διάφορα σύνδρομα 
 • Νοητική υστέρηση
 • Περιπτώσεις Διγλωσσίας
 • Βαρηκοΐα
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Δυσκολίες μάσησης- κατάποσης
 • Σχιστίες χείλους και Υπερώας
 • Αφασίες (που μπορεί να προέρχονται από εγκεφαλικό επεισόδιο ή κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις)
 • Άνοια, Νόσος του Parkinson , Νόσος Alzheimer