Ψυχολόγος είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος επιστήμονας, που με βάση τη μόρφωση αλλά και την εμπειρία του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων και τους βοηθά να ξεπεράσουν τα προσωπικά τους προβλήματα και να ανταπεξέρθουν στις απαιτήσεις και ανάγκες του εαυτού τους, των σχέσεών τους, της ίδιας της ζωής.

Ο Ψυχολόγος βοηθά και ενθαρρύνει να σκεφτούμε επάνω σε αυτά που μας απασχολούν και μας προκαλούν πόνο, να διαφοροποιήσουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο, να ανακαλύψουμε τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων μας, να βγάλουμε την προσωπική μας δύναμη και ικανότητες ώστε να ανταποκριθούμε στην πραγματικότητα της ζωής μας.

Ο Ψυχολόγος και εμείς αποτελούμε συνταξιδιώτες σε ένα εσωτερικό ταξίδι όπου ο θεραπευτής βαδίζει δίπλα μας, βοηθώντας και στηρίζοντας τις προσπάθειές μας για να λύσουμε τα προσωπικά μας προβλήματα μέσα από τη διαδικασία της Ψυχοθεραπείας.


Ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας κατά την οποία εγκαθίσταται μια συνεργασία ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο η οποία επιχειρεί να ανακουφίσει τον πόνο που προκαλούν τα συμπτώματα που βιώνει ο θεραπευόμενος, να ενθαρρύνει την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την πρόοδο και ανάπτυξη της προσωπικότητας.

Η Ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία που τελικά συμβάλει στο να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας.

Μας εκπαιδεύει σε έναν νέο τρόπο σκέψης και δράσης, μια άλλη οπτική θεώρησης του εαυτού μας και των σχέσεών μας, μας βοηθά να φωτίσουμε άγνωστες πτυχές του εαυτού μας, να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας. Για όλα αυτά βέβαια απαιτείται επιμονή, υπομονή και προσπάθεια.

Η Ψυχοθεραπεία τελείται μέσα από εξειδικευμένες τεχνικές που προσφέρουν βοήθεια και αποτελεσματικότητα στις διάφορες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ο κάθε άνθρωπος.

Βάση μιας καλής Ψυχοθεραπείας: είναι η καλή θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευόμενου και θεραπευτή, η επικοινωνία, η κατανόηση, η συμμετοχή, η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η απόλυτη εχεμύθεια διατηρώντας το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων του κάθε ανθρώπου με εξαίρεση την περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου.

Πόσο διαρκεί η Ψυχοθεραπεία: Η ψυχοθεραπεία είναι κάτι το ζωντανό που εξελίσσεται. Αυτό σημαίνει πως η διάρκειά της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αλλά κυρίως από τη φύση του προβλήματος. Γι’ αυτό η διάρκειά της ποικίλλει. Κάθε θεραπευτική συνεδρία διαρκεί περίπου 45 με 60 λεπτά και ο ρυθμός εξαρτάται επίσης από τη φύση του προβλήματος. Έτσι μπορεί να είναι εβδομαδιαίος με μια ή δυο συνεδρίες την εβδομάδα ή και σε πιο αραιά ή τακτά διαστήματα.

Σκοπός της Ψυχοθεραπείας: είναι να ανακουφιστούμε από τον πόνο που μας προκαλούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αλλά και να μάθουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας, να κινητοποιήσουμε τις προσωπικές μας δυνατότητες ώστε να αντιμετωπίσουμε δυναμικά το μέλλον και αυτά που μπορεί να μας επιφυλάσσει.

Η Ψυχοθεραπεία απευθύνεται: σε κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με τον εαυτό του ή τους συνανθρώπους του, με την οικογένειά του, το εργασιακό περιβάλλον ή ως γονέας και επιθυμεί να βρει μια λύση.