Η δραματοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας μέσω της Τέχνης. Οι θεωρητικές αρχές της βασίζονται στο θεραπευτικό δράμα, την ψυχολογία και την ανθρωπολογία. Χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα τεχνικών με θεραπευτικούς στόχους. Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, βοηθά στην επίλυση προσωπικών και οικογενειακών δυσκολιών, συμβάλει στην αυτογνωσία.

Παιδιά

Ομαδικές και ατομικές συναντήσεις

Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση διαφέρει στο ότι δεν βασίζεται μόνο στο λόγο αλλά στο παιχνίδι. Τα παιδιά δεν υποχρεώνονται να εξηγήσουν τι τους συμβαίνει – τι τα απασχολεί, αλλά χρησιμοποιούν το παιχνίδι με βάση τις ικανότητες τους και το δικό τους ρυθμό ώστε να εκφράσουν τους φόβους τους, τις δυσκολίες τους και τις επιθυμίες τους.

Απευθύνεται σε παιδιά με δυσκολίες:

  • Συναισθηματικής Διαταραχής
  • Διάσπαση Προσοχής
  • Υπερκινητικότητας
  • Οργάνωσης
  • Μάθησης
  • Επικοινωνίας
  • Κοινωνικοποίησης
  • Ένταξης στο σχολείο