Η δραματοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας μέσω της Τέχνης. Οι θεωρητικές αρχές της βασίζονται στο θεραπευτικό δράμα, την ψυχολογία και την ανθρωπολογία. Χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα τεχνικών με θεραπευτικούς στόχους. Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, βοηθά στην επίλυση προσωπικών και οικογενειακών δυσκολιών, συμβάλει στην αυτογνωσία.

Έφηβοι – Ενήλικες

Ομαδικές και ατομικές συναντήσεις

Η αποτελεσματικότητα της δραματοθεραπείας έγκειται στο ότι κατά τη θεραπευτική διαδικασία δε γίνεται χρήση μόνο του λόγου αλλά και του σώματος. Πολλές φορές είναι δύσκολο να εκφράσει το άτομο με λόγια αυτά που αισθάνεται, είτε γιατί δυσκολεύεται είτε γιατί δεν συνειδητοποιεί τι του συμβαίνει. Η δραματοθεραπεία κάνοντας χρήση της μεταφοράς και του συμβόλου, βοηθάει το άτομο να εκφραστεί με άλλους τρόπους, φέρνοντας στο συνειδητό αυτό που είναι δύσκολο να εκφράσει μόνο με το λόγο. Σε αντίθεση με άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που κάνουν χρήση αποκλειστικά του λόγου η δραματοθεραπεία αφορά σε μια συνολική προσέγγιση του ανθρώπου ως Σώμα – Ψυχή – Πνεύμα.

Απευθύνεται σε:

  • Εφήβους και Ενήλικες που επιθυμούν να επιλύσουν συγκρούσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
  • Σε ζευγάρια που επιθυμούν να βοηθηθούν στην επίλυση προσωπικών και οικογενειακών δυσκολιών.
  • Σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα.
  • Σε άτομα που δυσκολεύονται στην έκφραση και την επικοινωνία
  • Σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαρτήσεων.