δωρεάν αξιολογήσεις

 

Κατά τη διεξαγωγή μιας λογοθεραπευτικής αξιολόγησης εξετάζονται τα χαρακτηριστικά, οι ικανότητες και οι παρούσες ανάγκες ενός ατόμου. Η διαδικασία αξιολόγησης ποικίλει ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί η λήψη του ιατρικού και λογοθεραπευτικού ιστορικού του ατόμου. Σε περίπτωση παιδιού, λαμβάνεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα και σε περίπτωση ενήλικου, λαμβάνεται από τον ίδιο ή από τον φροντιστή του, αν ο ίδιος δεν βρίσκεται σε θέση να επικοινωνήσει.

Τα υποσυστήματα της ομιλίας και οι τομείς της γλώσσας που αξιολογούνται είναι:

Ο λόγος: μορφή (μορφολογία, σύνταξη, φωνολογία), περιεχόμενο (σημασιολογία), χρήση (πραγματολογία) τόσο ως προς την κατανόηση όσο και ως προς την έκφραση, προφορικά και γραπτά.

Η ομιλία: καταληπτότητα, άρθρωση (κινητικές ικανότητες), φωνολογία (γλωσσικές ικανότητες), στοματοπροσωπικός έλεγχος (εξέταση δομής και λειτουργικότητας των οργάνων που συμβάλουν στην άρθρωση).

Η ροή της ομιλίας: αξιολόγηση λεκτικών και μη λεκτικών συμπεριφορών κατά τη διάρκεια της αυθόρμητης ομιλίας ή ανάγνωσης.

Η φωνή: ύψος, ένταση, αντήχηση, σταθερότητα φωνής και αναπνοής.

Η ακοή: είναι καθοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης της ομιλίας. Μπορεί να ζητηθεί ακοολογικός έλεγχος.

Η κατάποση: η αξιολόγηση της κατάποσης πραγματοποιείται για τη διάγνωση δυσφαγίας.

Η μη λεκτική επικοινωνία: η διαδικασία μεταφοράς μηνυμάτων χωρίς τη χρήση ομιλίας-λόγου. Παρατηρούνται οι κινήσεις/εκφράσεις προσώπου-σώματος, η βλεμματική επαφή.